Naprawa i serwis Technotrans alpha.c | Bielsko Biała

0

Wezwanie serwisu do niewłaściwie działającego urządzenia

Technotrans alpha.c

Przyczyna wezwania serwisu /opis klienta/:

 1. Układ nie dozuje alkoholu.
 2. Technotrans nie pobiera bufora.
 3. Temperatura wody w układzie za wysoka, agregat często się wyłącza na wskutek błędów serwisowych.

Po przybyciu do drukarni Nasz serwis jak zawsze rozpoczął niezbędne czynności serwisowe których celem było w możliwie krótkim czasie i z dużą dokładnością określić niewłaściwie działające sekcje urządzenia. Ze względu na duże zanieczyszczenie Technotransu i instalacji wody lodowej wszelkie czynności serwisowe poprzedziło gruntowne mycie.

 Ekspertyza:

 1. Układ wodny Technotransu brudny od kilku lat nie serwisowany.
 2. W układzie chłodniczym niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego.
 3. Uszkodzona instalacja komunikacji sterowniczej w urządzeniu BAS.

Technotrans alpha.c Bielsko Biała | Serwis maszyn poligraficznych Czynności serwisowe:

  • Mycie i wy serwisowanie urządzenia wraz z wymianą filtrów nerek, czyszczeniem filtrów stałych, myciem urządzenia z zalegającej farby i proszku.
  • Mycie instalacji wody wraz z rynienkami wałków.
  • Mycie i pukanie instalacji wodnej układu Temperacji.
  • Usunięcie nieszczelności instalacji wodnej wraz z wymianą uszkodzonego króćca połączeniowego.
  • Po zakończeniu mycia układ został uruchomiony i przetestowany w wyniku kontroli stwierdzono uszkodzenie dozownika alkoholu.
  • Naprawa i kalibracja alcosmart AZR z wynikiem poprawnym /dozownik miał uszkodzony czujnik przepływu medium który raz działał a raz nie, w nieregularnych odstępach czasu zgłaszał błąd braku wody/.
  • Agregat chłodniczy miał w znacznym stopniu zabrudzony skraplacz co znacznie obniżało jego wydajność. Po umyciu skraplacza stwierdzono ubytek czynnika chłodniczego. Miejsca wycieku czynnika nie odnaleziono.

 Zakończenie prac:

Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności Technotrans alpha.c szybko uzyskuje zadaną temperaturę, dozownik alkoholu pracuje poprawnie i nie zgłasza żadnych błędów. Dozownik bufora po dokonaniu mycia układu sam wrócił do normy i podaje zadane 3,5 % buforu.

Reasumując układ pracuje poprawnie.

Zalecenia i uwagi:

  1. W urządzeniu należy zmieniać filtry nerki w chwili znacznego ich zabrudzenia – nie czekamy do momentu gdy nerki chcą pękać i spadają z rurek na których są osadzone.
  2. W przypadku tego Technotransu klient został poinformowany, że czujnik przepływu medium jest już znacznie wypracowany i w dowolnym momencie może ulec awarii.
  3. Woda doprowadzona do urządzenia ma dużo kamienia a prace budowy nowej instalacji wodnej w sąsiedztwie sprawiają że filtry szybko się zatykają i należy je stosunkowo często sprawdzać i czyścić.

naprawa maszyn poligraficznych, naprawa technotrans alpha.c, nawilżacz offsetowy alpha.c, SKic Robert Aptacy, Technotrans poligrafia, naprawa maszyn poligraficznych, serwis maszyn poligraficznych

Share.

About Author

Leave A Reply