Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin | Bydgoszcz

Wezwanie serwisu do niewłaściwie działającego urządzenia system mycia wałków Baldwin B 300 Przyczyna wezwania serwisu /opis klienta/: Urządzenie podaje chemie tylko na pierwszą sekcje farb, pozostałe sekcje nieaktywne lub coś z nimi nie tak. Urządzenie podaje wodę do płukania chemii na sekcje pierwszą , drugą i szóstą inne sekcje nie są płukane. Podejrzewamy że pompy są uszkodzone lub przyczyna leży po stronie pneumatyki. Prosimy o dojazd ekspertyzę i wyceną usunięcia awarii. Ekspertyza: Sterownik elektroniczny wszedł w tryb ręczny gdzie miał różne nastawy niekoniecznie dobre. Należy przywrócić opcjonalny program mycia. Po…

Read More